חברות

הפרויקט כולל מרכז מבקרים חוויתי, סדנאות, אולם כנסים, משרדים, מרפסות תצפית ופונקציות רב תכליתיות כגון בית קפה/חנות וגם טריבונה המהווה חלל להרצאות ומפגשים. דגש גדול ניתן על הממשק של המבנה עם העיר – חללי החוץ שהוא מגדיר, מרפסות פעילות ופונקציות ציבוריות במבנה עצמו. השפה העיצובית מבטאת נרטיב של פרוק והרכבה, תלת ממדיות, עומק